Jaarrekening 2018

menu

Toelichting voorziening Grondbedrijf

Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf
In de praktijk komt het voor dat exploitatieopbrengsten de exploitatiekosten niet of slechts gedeeltelijk dekken. Wettelijk is er bepaald, dat bij een verwacht verlies, direct ter grootte van het volledige verlies, een afboeking moet plaatsvinden of een voorziening gevormd moet worden.

De voorziening bedraagt eind 2018 € 2.673.000. De opbouw van dit bedrag is als volgt:

  • exploitatie woningbouwlocaties (€ 2.100.000);
  • exploitatie bedrijventerreinen (€ 573.000).

In 2018 voegden we € 518.000 toe aan de voorziening voor dekking van geraamde (aanvullende) verliezen, viel € 369.000 vrij uit de voorziening door positieve ontwikkelingen en is € 2.046.000 gebruikt voor de sanering van diverse boekwaardes.