Jaarrekening 2018

menu

Burgerparticipatie en de gemeenteraad

Aantal

2014

2015

2016

2017

2018

informatiebijeenkomsten (= de raad luistert)

8

5

15

7

5

onderwerpen tijdens informatiebijeenkomst

19

11

20

19

13

personen met inbreng tijdens informatiebijeenkomst

34

21

34

37

39

gemiddeld aantal onderwerpen per informatiebijeenkomst

2,4

2,2

1,3

2,7

2,6

gemiddeld aantal personen dat inbreng levert per informatiebijeenkomst

4,3

4,2

2,3

5,3

7,8

gemiddeld aantal personen dat inbreng levert per geagendeerd onderwerp

1,8

1,9

1,7

1,9

3,0