Jaarrekening 2018

menu

Schatkistbankieren

Sinds 1 januari 2014 is het voor decentrale overheden verplicht om geld wat over is tijdelijk te storten in de schatkist (Ministerie van Financiën). Op het moment dat we het geld nodig hebben nemen we dit weer op.

Hierbij is wel sprake van een drempelwaarde: bedragen onder deze waarde mogen we buiten de schatkist houden. De drempelwaarde is 0,75% van het begrotingstotaal. Onze drempelwaarde was in 2018 € 833.000. In het tweede kwartaal overschreden we tijdelijk deze drempelwaarde.