Jaarrekening 2018

menu

Welke effectindicatoren hanteerden we hierbij?

Effect-indicator

2017

2017 Gemeenten

2017 Nederland

2018 Begroting

2018

2018 Gemeenten

2018 Nederland

Score van het oordeel van inwoners over hun woon- en leefomgeving.1

8,0

8,0

7,9

8,0

8,0

8,0

8,0

Score voor verbondenheid met de buurt.1

80%

74%

73%

7,25

7,4

7,4

7,3

Percentage van de inwoners dat zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt.1

85

88

86

76

85

89

87

Stand van zaken duurzaamheid (Balans economie, ecologie en welbevinden) People - Planet -Profit.1

52

51

50

-

52

51

50

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

1. Bron: Waarstaatjegemeente.nl