Jaarrekening 2018

menu

Materiele vaste activa

Boekwaarde

Afschrijving

Investering

Desinvesteringen

Rente

Afschrijving

Kapitaallasten

Boekwaarde

(bedragen x € 1)

01-01-2018

t/m 2017

2018

2018

2018

2018

2018

31-12-2018

Stadskantoor

9.896.492

5.707.684

228.782

98.965

411.183

510.148

9.714.091

Bestuurs- en vergadercentrum

57.564

60.705

-

576

6.977

7.552

50.588

Personeelskosten algemeen

67.999

-

31.219

680

680

99.218

ICT Werkplek

74.699

-

271.624

747

24.178

24.925

322.144

Financiën

52.294

-

523

10.459

10.982

41.835

Informatie

142.943

322.326

132.174

1.429

46.443

47.873

228.673

Buitendienst

4.689

14.067

47

2.345

2.391

2.345

Gemeentewerf

1.034.726

606.023

20.868

10.347

65.339

75.687

990.255

Werkbussen

453.526

155.342

24.850

4.535

78.370

82.905

400.006

Vrachtwagens

63.569

192.236

636

35.486

36.122

28.083

Veegmachines

169.584

127.188

1.696

42.396

44.092

127.188

Tractoren

92.813

67.685

23.490

928

20.050

20.978

96.253

Raad

4.971

14.912

18.095

50

4.971

5.020

18.095

Bestuursondersteuning B&W

43.748

74.328

437

4.375

4.812

39.373

Ambitie dienstverlening

290.959

-

8.057

2.910

58.192

61.101

240.824

Huwelijken

45.971

123.780

460

7.437

7.897

38.534

Landmeten

22.449

14.966

224

7.483

7.708

14.966

Preparatie

1.683.815

1.247.514

16.838

100.033

116.871

1.583.783

Sociale veiligheid

25.220

10.808

252

3.603

3.855

21.617

Klein onderhoud verhardingen

949.380

1.421.608

3.081.681

9.494

5,780-

3.714

4.036.841

Gladheidbestrijding

206.625

168.735

2.066

33.196

35.262

173.429

Verkeersbeleid

18.023

363

194.611

180

721

901

211.914

Beheer openbare verlichting

50

327

312.740

1

1

312.790

Straatparkeren

242.791

242.791

1.209.010

2.428

60.698

63.126

1.391.103

Parkeergarage

11.992.081

4.684.090

119.921

334.578

454.499

11.657.504

Verhuur/verpachting grond

50.426

-

504

504

50.426

Huisvesting BBO

42.906.761

8.519.707

4.059.037

429.068

1.395.383

1.824.450

45.570.415

Huisvesting BSO

63.172

355.623

632

21.051

21.682

42.121

Nieuwe zwembad De Banakker

6.919.952

631.731

3.600.312

69.200

1.290.000

1.359.200

9.230.264

Nieuwe Nobelaer

781.077

-

356.817

7.811

7.811

1.137.894

Tennisbanen

200.000

-

2.000

2.000

200.000

Gymlokalen

21.475

50.108

215

7.158

7.373

14.317

Lage Banken sportterreinen

4.312.758

1.170.176

43.128

125.315

168.443

4.187.442

Hoge Neerstraat sportterreinen

1.382.892

630.240

24.449

13.829

85.274

99.103

1.322.066

De Streek sportpark

1.929.982

522.132

19.300

120.624

139.924

1.809.358

Sportpark Trivium

489.281

918.119

4.893

26.393

31.286

462.888

Gemeentelijke monumenten

403.635

423.383

4.036

33.515

37.551

370.120

Plantsoenen

-

-

4.450

-

-

4.450

Hondenuitlaatvoorzieningen

80.890

-

809

8.089

8.898

72.801

Westpolderplas

19.327

24.598

193

1.757

1.950

17.570

Volkstuinen

226.389

158.006

2.264

14.149

16.413

212.239

Maatwerkvoorz. Natura immaterieel WMO

8.504

34.016

85

8.504

8.589

-

Huisvesting ouderenwerk

-

2.154.421

-

-

-

-

Huisvesting soc. cult. activiteiten

79.548

168.047

262.076

795

9.943

10.739

331.680

Huisvesting Jeugd- en jongerenwerk

238.873

562.592

10.322

2.389

43.854

46.243

205.341

Glasinzameling

48.221

210.023

482

24.111

24.593

24.111

Textiel

16.074

70.008

161

8.037

8.198

8.037

Kunststof

88.464

32.169

885

8.042

8.927

80.422

Huisvuil restafval

579.224

190.548

22.482

5.792

46.291

52.084

555.414

Milieustraat

2.544.642

399.729

25.446

67.364

92.811

2.477.278

Compostering

52.200

44.080

522

3.622

4.144

48.578

Pompgemalen/bergbezinkbassins

30.432

99.819

304

5.467

5.772

24.964

Drukriolering

65.801

219.389

658

10.306

10.964

55.495

Riolering algemeen

13.011.762

9.424.730

3.782.225

130.118

981.444

1.111.562

15.812.543

Beheer begraafplaatsen

472.578

4.134

4.726

5.419

10.145

467.159

Verspreide percelen

1.405.215

1.137.829

267.386

Panden

1.847.515

1.062.162

810.147

87.369

87.369

950.000

Project Hoge Haansberg

935.000

935.000

Project Groene Wig

295.000

295.000

692208 Dienstverlening Hart van West-Brabant

228.109

57.027

2.281

28.514

30.795

199.596

Totaal

109.372.159

43.394.192

17.679.370

1.947.976

1.048.894

5.819.728

6.868.622

119.283.825