Jaarrekening 2018

menu

Verantwoordingsjaar 2018

Tegelijk met het besluit over de jaarrekening 2018, vragen we de raad om haar oordeel over de toezichtinformatie. We vragen de raad om uit te spreken of het college heeft voldaan aan haar wettelijke medebewindstaken.