Jaarrekening 2018

menu

Uitvoering

Dit programma bevat 107 productdoelstellingen. Hiervan verliepen er 24 niet volgens plan, 2 doelstellingen haalden we niet. De afwijkingen lichten we toe bij de betreffende producten.