Jaarrekening 2018

menu

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

7-1 Volksgezondheid

2.070

10

-2.060

7-2 Riolering

3.460

4.178

719

7-3 Afval

4.286

5.388

1.102

7-4 Milieubeheer

672

32

-640

7-5 Begraafplaatsen

137

101

-35

Totaal thema 7

10.624

9.709

-914