Jaarrekening 2018

menu

Welke effectindicatoren hanteerden we hierbij?

Effect-indicator

2017

2017 Gemeenten

2017 Nederland

2018 Begroting

2018

2018 Gemeenten

2018 Nederland

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van (gezondheids) zorgvoorzieningen.1

92

83

83

89

90

82

82

Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen.1

86

74

74

75

83

75

74

Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over de nabijheid van aanbod basisonderwijs.1

93

92

91

93

92

90

91

Waardering ondersteuning om te kunnen participeren in de maatschappij door inwoners met een beperking of in een zorgwekkende situatie.1

6,6

6,6

6,6

6,9

6,8

6,6

6,6

BBV Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners)1

28,1

27,4

41,9

-

27,5

26,2

40,1

BBV Netto arbeidsparticipatie (percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)1

67,8

67,4

66,6

-

68,5

68,3

67,8

BBV Percentage kinderen (tot 18 jaar) dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen1

-

-

-

-

-

-

-

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

1. Bron: Waarstaatjegemeente.nl