Jaarrekening 2018

menu

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?

De doelstellingen die niet volgens plan verlopen (grijs en rood) lichten we hieronder toe.

Te doen

Toelichting

Mede aan de hand van de ervaringen van de laatste 1,5 jaar, de basisstructuur van de wij(k)teams verder ontwikkelen met verbinding naar het brede netwerk van professionele en vrijwilligers organisaties in de wijk. Alsmede aansluiting van een medewerker van het Werkplein.

Eind 2018 evalueerden we het wijkteam en maakten we samen met onze partners een doorkijk vanaf 2019. In februari 2019 besluit het college over het nieuwe model van het Multidisciplinair Team Zorg en Veiligheid.

Overleg op strategisch, tactisch en operationeel niveau met Zorgkantoor/zorgverzekeraars over raakvlakken Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg (Wlz).

Gemeenten zien geen taak meer voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) voor Zorg en Welzijn. Overleg met Zorgkantoor en zorgverzekeraars vond plaats door RWB namens de 18 gemeenten. Bestuurlijk overleg over hoe hiermee om te gaan, vond plaats eind maart 2019.