Jaarrekening 2018

menu

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?

Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Doelstellingen op programmaniveau

  • De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.
  • De gemeente voorkomt dat inwoners onder de armoedegrens leven.