Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Het voorkomen van overmatig alcoholgebruik.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Percentage dat niet voldoet aan de norm verantwoord alcoholgebruik

7

-

-

-

Jaarlijks GGD onderzoek klas 2 voortgezet onderwijs drinkt alcohol

14

13

13

13

Verantwoord alcoholgebruik mannen: maximaal 21 glazen/week, maximaal 5 glazen/drinkdag, maximaal 5 drinkdagen/week. Vrouwen: maximaal 14 glazen/week, maximaal 3 glazen/drinkdag, maximaal 5 drinkdagen/week.

Doelstelling 2 Het voorkomen van drugsgebruik.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Percentage drugsgebruik:

  • Volwassenen dat de laatste 4 weken softdrugs heeft gebruikt

-

-

-

-

  • Jongeren (12-18 jaar) dat wel eens drugs gebruikt

-

-

-

-

  • Heeft in de laatste 4 weken drugs gebruikt

0,4

1,0

0,7

0,2

Doelstelling 3 Het voorkomen van overgewicht en bewegingsarmoede.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Percentage inwoners met overgewicht:

  • Ouderen

42

-

-

-

  • Jongeren (12-18 jaar)

-

12

10

12

  • Jongeren (0-11 jaar)

9

7

7

-

Jaarlijks GGD onderzoek klas 2 voortgezet onderwijs: heeft overgewicht

10

11

8

10

Doelstelling 4 Het terugdringen en voorkomen van depressie en eenzaamheid.
Er zijn geen indicatoren over depressie.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Het percentage inwoners dat zich vaak eenzaam voelt

-

-

0,9

7,8

Doelstelling 5 Het vroeg signaleren en ondersteunen van dementerenden en hun omgeving
Er zijn hiervoor geen indicatoren.

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: GGD-monitor: de GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen (18-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar). De monitor voor volwassenen en ouderen is najaar 2016 gecombineerd uitgevoerd. De eerste resultaten zijn september 2017 beschikbaar.
  2. Bron: GGD-monitor: de GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen (18-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar) + jaarlijks GGD-onderzoek klas 2 voortgezet onderwijs.
  3. Bron: GGD-monitor: de GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen (18-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar).
  4. Bron: Waarstaatjegemeente.nl