Jaarrekening 2018

menu

Productdoelstellingen

De jeugd doet actief mee

Wij zorgen er als gemeente samen met onze partners voor dat onze jeugd (0-18 jaar) de mogelijkheden heeft om actief mee te doen. In 2019 neemt de jeugd actief deel aan het sociale, economische en culturele leven en groeit veilig en gezond op. Meer gezinnen lossen hun opgroei- en opvoedproblemen op zonder tussenkomst van professionele zorg. De professionele zorg heeft een duurzaam effect op het gezin, omdat het gericht is op zelfredzaamheid.