Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Opsporen en bestrijden onderwijsachterstanden.
Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen door maximale deelname aan de voorzieningen om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Bereik VVE-doel-groepkinderen

91

88

85

110

Doelgroepkinderen zijn kinderen waarbij geïndiceerd is dat ze ontwikkelingsachterstanden hebben tijdens het contactmoment van 24 maanden op het consultatiebureau.

Doelstelling 2 Kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen.
Inzetten op kwalitatief zo sterk mogelijke voorschoolse voorzieningen die tenminste voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en de onderwijsinspectie.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Oordeel onderwijsinspectie inzake rol gemeente en overleg- en zorgstructuur VVE

3

3

3

3

Oordeel onderwijsinspectie algemeen over kwaliteit voorschoolse voorzieningen

3

3

3

3

Toelichting
Scores onderwijsinspectie zijn ingedeeld in 1 (slecht), 2 (onvoldoende), 3 (voldoende) en 4 (goed). De onderwijsinspectie heeft gekozen voor signaal gestuurd toezicht bij de gemeente Etten-Leur. Intussen heeft onderzoek plaatsgevonden. Score is daadwerkelijk 3.

Doelstelling 3 Laagdrempelige voorschoolse voorzieningen.
Een laagdrempelige (zowel inhoudelijk als financieel) voorschoolse voorziening, ook voor ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor ouders, die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, wordt door de gemeente laagdrempelig vastgesteld (eigen bijdrage is op niveau 2013 bevroren).

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Bereik kinderen (ook niet-doelgroep kinderen) dat gebruik maakt van een voorschoolse voorziening

-

83

85

110

Iedere brede school beschikt over een voorschoolse voorziening

8

8

8

8

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) eigen onderzoek.
  2. Bron: onderwijsinspectie.
  3. Eigen onderzoek: (0-meting in 2016 = 80%) + Eigen registratie.