Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Cultuur
Etten-Leur heeft een breed aanbod aan basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Bezoekersaantallen Theater

24.503

24.591

25.000

28.737

Aantal leden Bibliotheek

10.149

10.106

10.000

10.627

Aantal cursisten kunstonderwijs (muziek, dans, beeldende kunst, drama) plus onderwijsactiviteiten

18.187

21.000

18.000

23.879

Doelstelling 2 Cultuureducatie
Inwoners van Etten-Leur al op jeugdige leeftijd laagdrempelig kennis laten maken met cultuureducatie doordat afstemming van vraag en aanbod van cultuureducatie in de breedste zin van het woord gewaarborgd is.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Totaal aantal leerlingen/deelnemers cultuurbuffet

3.850

4.674

4.000

3.666

Doelstelling 3 Toerisme/recreatie
Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente om in te recreëren, zowel voor onze inwoners als voor bezoekers.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Aantal bezoekers

-

-

-

-

Verblijfsduur Bezoekers

-

-

-

-

Voor deze doelstelling zijn geen gegevens beschikbaar.

Doelstelling 4 Evenementen
Stimuleren op een breed aanbod van evenementen.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Aantal evenementen

145

138

150

145

Doelstelling 5 Natuur- en milieueducatie (NME)
Zorg dragen voor kennis en inzicht in natuur en milieu. Leerlingen bewust maken van de noodzaak om op een verantwoorde wijze om te gaan met de natuur en het milieu en ze inzicht geven in hoe processen elkaar beïnvloeden.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Aantal leerlingen dat deelneemt aan NME-menu

2.950

2.393

3.000

2.597

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: Stichting Nieuwe Nobelaer.
  2. Bron: overzicht deelnemers KOEPEL.
  3. -
  4. Bron: overzicht gemeente Etten-Leur afdeling Beheer & Realisatie.
  5. Bron: overzicht deelnemers KOEPEL.