Jaarrekening 2018

menu

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?

De doelstellingen die niet volgens plan verlopen (grijs en rood) lichten we hieronder toe.

Te doen

Toelichting

Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om de marktplaats cultuureducatie te verbreden met andere beleidsterreinen, zoals sport, gezondheidszorg, armoede e.d. Verbreding van de marktplaats met wetenschap en techniek is in 2015 opgestart.

Met de koppeling wetenschap, duurzaamheid en techniek binnen Natuur- en Milieu-educatie maakten we in 2018 een begin door gesprekken met interne en externe partners te voeren.